Zařazeno v kategoriích: PSYCHOLOGICKÁ LITERATURA, Pedagogika

Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky

Janík, Slavík, Mužík, Trna, Janko, Lokajíčková, Minařík

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Masarykova univerzita
ISBN
978-80-210-6349-5
EAN
9788021063495
Počet stran
434
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2013
Formát
176 x 250 mm
Kniha představuje koncepci obsahově zaměřeného přístupu ke zkoumání a zlepšování výuky. Oproti stávajícím přístupům důsledněji realizuje obrat k obsahové dimenzi učebních procesů, jejichž poznání je základem didaktiky. Didaktika řeší otázku, jak účinně vyučovat a učit se tomu, co je kulturně hodnotné a osobně smysluplné. Odtud vyplývá důraz na vzdělávací obsah, který však není chápán jako statický soubor pamětních položek, ale jako celkový vzdělávací potenciál oborů, s nimiž se žáci ve výuce setkávají. Programově je kniha vřazena pod zastřešující slogan kvalita (ve) vzdělávání. Kvalita je zde chápána dynamicky – s ohledem na to, jak učitel připravuje, realizuje a vyhodnocuje výuku. Ohled na kvalitu – jakožto rozlišování mezi profesionálně lepším a profesionálně horším postupem – je provázen zvažováním a zdůvodňováním alternativ. S cílem nabídnout učitelům jakožto reflektivním praktikům metodický postup umožňující zlepšovat výuku na základě její reflexe je v knize představena metodika rozvíjející hospitace a metodiky AAA (anotování, analyzování a alterování výukových situací). Princip této metodiky je ilustrován na desítce didaktických kazuistik zpracovaných za různé obory školního vzdělávání s cílem nad-oborového zobecnění. Autoři věří, že kniha otevírá a konkretizuje cestu k reflektovanému rozvíjení kvality výuky a výhledově snad i k nové (produktivní) kultuře vyučování a učení.
Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky

699 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu