Transformace venkova - Turismus jako forma rozvoje

Horáková Hana, Fialová Dana

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
400
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2014
Formát
14x20 cm
ISBN
978-80-7380-537-1
EAN
9788073805371
Tato kniha je výsledkem několikaletého zkoumání postsocialistické transformace venkovského prostoru perspektivou sociální antropologie a sociální geografi e, který je od konce 90. let spoluutvářen specifi ckou formou mezinárodního turismu pod názvem „holandské vesničky“. Komplexní srovnávací analýza transformace a strategie rozvoje, založená na datech z terénních výzkumů ve čtyřech venkovských obcích (Čistá, Stárkov, Stupná, Lipno nad Vltavou), odhaluje dilemata, napětí a konfl ikty, které s sebou proces komodifi kace venkovských zdrojů vlivem turismu přináší. Ukazuje se, že migrace Nizozemců do dotčených obcí výrazně ovlivnila tamní sociální realitu. Zejména prohloubila kulturní polarizaci místních společenství. Výzkumná data naznačují, že rivalitu mezi frakcemi v místní komunitě způsobuje především rozmanitost v chápání pojmů rozvoje a modernity.
Transformace venkova - Turismus jako forma rozvoje

351 Kč

390 Kč ušetříte 39 Kč

Knihu si můžete přečíst v elektronické verzi

Levná knihovna


Ostatní s tímto titulem kupují:

Od satiry k ekonomii

Od satiry k ekonomii

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu