Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Občanské právo

Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva

Dulaková, Fekete, Križan

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
496
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2014
Formát
A5
ISBN
978-80-89603-26-8
EAN
9788089603268
Predkladaná publikácia je komplexné dielo, zamerané na rozbor a posúdenie aktuálnej právnej úpravy nájmu a jeho osobitných druhov v platnom Občianskom zákonníku a v zákone o nájme a podnájme nebytových priestorov č. 116/1990 Zb. v znení noviel (teraz už aj v osobitnom zákone č. 98/2014 Z. z. o krátkodobom nájme bytu) a súčasne poukazujúce na jej nedostatky. Keďže všetci autori sú zároveň členmi komisie pre rekodifikáciu súkromného práva, možno v publikácii pomerne často badať odkaz nielen na aktuálny stav právnej úpravy, ale aj na jej nedostatky a návrhy de lege ferenda, ktoré by sa mohli premietnuť do nového Občianskeho zákonníka. Pri svojej práci čerpali autori z viacerých inšpiračných zdrojov, osobitne z nového českého Občianskeho zákonníka a z ďalších moderných civilných kódexov.
Nájomná zmluva v procese rekodifikácie súkromného práva

1.758 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu