Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve

Vladár Vojtech

Vydavatel
Nakladatelství Leges
ISBN
978-80-7502-050-5
Počet stran
240
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2015
Formát
A5
Monografie představuje ucelené historicko-právní dílo, zaměřené na analýzu dvou významných právních prostředků středověkého kanonického práva exceptio spolii a actio spolii, známých také jako "Remedia spolii", a jejich další vliv na vývoj církevního i světského práva. Kromě toho zeširoka poukazuje na to, jakým způsobem docházelo k přejímání jednotlivých kanonicko-právních institutů právem světským a na důležitý příspěvek středověké právní vědy a právnictví, na formování moderního i pozitivního práva. Publikace je určena široké odborné i laické veřejnosti, a tedy každému, kdo má zájem o získání přehledu o úloze katolické církve a jejího práva při formování evropské právní kultury.
Remedia spolii v stredovekom kánonickom práve

350 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu