Zařazeno v kategoriích: OSTATNÍ

Slovenská kryštalografická terminológia

Červeň Ivan, Dobročka Edmund, Fejdi Pavel, Vančová Iveta

Dostupnost
skladem
Vydavatel
VEDA
ISBN
978-80-224-1361-9
EAN
9788022413619
Počet stran
208
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2014
Formát
15x21 cm
Táto kniha vychádza predovšetkým z publikácie Československé krystalografické názvosloví zostavovanej v rokoch 1985 - 1989 terminologickou komisiou Československej kryštalografickej spoločnosti.Obsahovala súvislý text písaný ešte pisacím strojom, v ktorom boli termíny zvýraznené podčiarknutím. V roku 2011 bola publikácia prepísaná do elektronickej podoby. Neobsahuje explicitné definície termínov a je vhodná iba na overovanie správností termínov. Preto vznikla myšlienka spísať terminológiu v štandardnom tvare aj s definíciami. Keďže samostatné definície musia byť presné a stručné, často neposkytujú dostatočný výklad potrebný na osvetlenie súvislostí a pochopenie obsahu termínu. Preto sa autori tejto knihy rozhodli doplniť definície stručnými vysvetľujúcimi komentármi.Na pozadí tohto rozhodnutia bol aj úmysel sprístupniť kryštalografickú terminológiu študentom, ktorý sa s ňou stretávajú prvýkrát. Termíny nie sú zoradené v abecednom, ale vo vecnom poradí, aby vynikla ich vzájomná súvislosť. Preto je kniha rozdelená na viac častí, na navzájom súvisiace celky. Toto rozdelenie sa uvádza v obsahu, preto ho tu netreba osobitne komentovať. Abecedné registre - slovenský aj anglický - doplnené ekvivalentmi v druhom jazyku, sú súčasťou knihy, takže môžu slúžiť ako slovníky kryštalografických termínov. Používanie niektorých anglických skratiek (napr. RHEED, LEED) je natoľko rozšírené, že autori nepovažovali za potrebné navrhovať slovenský ekvivalent. Text obsahuje viaceré termíny používané v širších súvislostiach (napr. difrakcia, symetria, grupa, izomorfizmus), ale v definíciách sa zohľadňuje len ich kryštalografický význam. Termíny, ktoré autori neodporúčajú používať, ale aj niektoré poznámky, sú napísané kurzívou.
Slovenská kryštalografická terminológia

254 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu