Zařazeno v kategoriích: Autorské právo, PRÁVNICKÁ LITERATURA

Aktuální otázky metodologie právního myšlení

Machalová, Večeřa, Harvánek, Hlouch, Sobotka, Sobek

Vydavatel
Nakladatelství Leges
ISBN
978-80-7502-060-4
Počet stran
336
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2015
Formát
14x20 cm
Publikace představuje aktuální obraz tradičního instrumentária juristické metodologie a zároveň kriticky hodnotí jeho použitelnost v současném systému práva při jeho praktické aplikaci. Je tvořena sedmi příspěvky, jejichž tematické zaměření rozděluje práci na tři pomyslné části. První část je věnována výkladu základních otázek, které tvoří jádro metodologie právního myšlení, jako je role pojmu práva nebo účelu práva. Druhou část publikace pak utváří výklad role základního instrumentária právního myšlení, právních pravidel a principů. Autoři také vysvětlují metodologické přístupy při řešení konkrétních problémů, jako je střet norem, či uplatnění analogie ve výkladu práva. Závěrečné příspěvky reagují na některé otázky role etiky v současném právním myšlení a podrobně se věnují právnímu welfarismu. Publikace je určena odborné veřejnosti i všem zájemcům o právně filozofické a právně teoretické otázky.
Aktuální otázky metodologie právního myšlení

450 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu