Civilní právo procesní. Část první - řízení nalézací, 8. vydání

Winterová Alena, Macková Alena a kolektiv

Dostupnost
rozebráno
Vydavatel
Počet stran
624
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2015
Formát
A5
ISBN
978-80-7502-076-5
EAN
9788075020765
Učebnice přináší výklad základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Reaguje především na významné principiální změny právní úpravy civilního procesního práva, odrážející změny v právu hmotném, současně však zahrnuje i změny jiné povahy. Předkládané znění je tak v souladu se současným stavem platného práva včetně přímo závazných norem práva Evropské unie a judikatury Soudního dvora EU i Evropského soudu pro lidská práva. Přijetí zvláštní, oddělené právní úpravy nesporných řízení vedlo autory k zamyšlení nad obsahem a systémem dosavadní učebnice. Proto je předkládané vydání věnováno právě jen řízení nalézacímu. Obsahuje výklady řízení sporného i řízení nesporného (zvláštních řízení) a výklady alternativního řešení sporů v České republice. Výklady řízení vykonávacího (exekucí) a řízení insolvenčního budou obsahem samostatné učebnice. Osmé, nezměněné vydání je reprintem sedmého, aktualizovaného a doplněného vydání, které vyšlo v roce 2014.
Civilní právo procesní. Část první - řízení nalézací, 8. vydání

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu