Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Daně, Účetnictví

Praktická aplikace přímých daní v příspěvkové organizaci

Hošáková Andrea, Musilová Lydie

Dostupnost
rozebráno
Vydavatel
EconomPress
ISBN
978-80-905065-7-2
EAN
9788090506572
Počet stran
247
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2015
Formát
A5
Publikace je 2. aktualizovaným vydáním knihy „Praktická aplikace přímých daní v příspěvkové organizaci“ a reaguje na legislativní změny nejen v účetnictví příspěvkových organizací, ale i v oblasti přímých daní. Cílem je poskytnout komplexní výklad k hospodaření příspěvkových organizací ve vazbě na plnění daňových povinností. Publikace je určena zejména ekonomům a účetním příspěvkových organizací. Publikace se podrobně zaměřuje na nově vydané i novelizované znění Českých účetních standardů pro vybrané účetní jednotky, včetně navazující přípravy na konsolidaci účetních výkazů. Oblast daně z příjmů podrobně vysvětluje zcela novou oblast řešení osvobozených bezúplatných příjmů ve vazbě na stanovení daňového základu na daních z příjmů. V kapitole daň z příjmů je pak uveden i podrobný příklad na sestavení a vyplnění daňového přiznání. Kniha podrobně vymezuje tyto oblasti: - Hospodaření příspěvkové organizace - Vedení účetnictví a výkaznictví - Daň z příjmů právnických osob včetně osvobození bezúplatných přájmů - Daň silniční - Daň z nabytí nemvitých věcí - Daň z nemovitých věcí - Správa daní Podstatná část publikace je zaměřena na širokou sféru příspěvkových organizací, jako jsou nemocnice, knihovny, divadla, muzea, školy všech stupňů a zaměření a další kulturní a vzdělávací instituce, domovy seniorů, domovy dětí a mládeže a další organizace sociálních služeb, atd. Je určena také pro občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, charity, nadace, církve a náboženské společnosti i pro ostatní neziskové organizace.
Praktická aplikace přímých daní v příspěvkové organizaci

Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu