Novinka - Obhajoba obvineného v prípravnom konaní

Vedecká monografia prináša relatívne komplexný teoretický a súčasne i praktický pohľad na osobitosti uplatňovania práva obvineného na obhajobu v prvých štádiách trestného konania, ktoré si zachovali svoj neverejný charakter, preto sú verejnosťou vnímané citlivejšie a s väčším rešpektom. Analýze jednotlivých práv obvineného v štádiu prípravného konania z hľadiska platnej právnej úpravy predchádza vnímanie práva na obhajobu v širšom kontexte základných práv a slobôd, garantovaných Ústavou SR, ako aj medzinárodnými dohovormi. Okrem uvádzania teoretických zovšeobecnení a východísk pri analýze práv uplatňovaných obvineným v jednotlivých fázach prípravného konania sú v publikácii prezentované aj viaceré praktické skúsenosti a poznatky autorov nadobudnuté z ich advokátskej praxe, ktoré sú podporené a doplnené o relevantnú judikatúru. Autori, vedomí si existencie často rôznych pohľadov a názorov na uvádzané problémy, majú ambíciu publikáciou prispieť nielen do odbornej diskusie, ale súčasne očakávajú, že sa môže stať významnou pomôckou a zdrojom poznatkov predovšetkým pre advokátov, advokátskych koncipientov, ako aj ďalšie zainteresované osoby.

 

Parametry:
Autoři: Čopko Peter, Romža Sergej
Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Vychází: 21.2.2018
Specifikace: 148 x 205 mm, brožovaná, 296 stran
ISBN: 978-80-7380-706-1
Doporučená prodejní cena: 380 Kč

 

Knihu můžete zakoupit na našem e-shopu nebo v síti kamenných prodejen.

 

Menu