*****

Vydavatelství

Vydavatelství odborné literatury

V edicích našeho vydavatelství vychází publikace významných autorů působících v oblasti práva, ekonomie, filosofie, psychologie, politologie a dalších humanitních oborů. Knihy jsou určeny nejen pro studenty vysokých škol, ale také pro knihovny, státní organizace, úřady, podnikatele, advokáty, soudce apod.

Kontakt s redakcí zajišťuje:

Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
130 00 Praha 3, Řipská 23
tel.: 732 707 808
redakce@alescenek.cz
pracovní doba: pondělí až pátek 9-18 hod.

červen – srpen: 9:00–16:00

 

Hledejte nás na Facebooku. Budeme velmi rádi, když nám budete komentovat různé akce, křty či jednotlivé knihy. Přispějte ke zlepšení našich služeb, sledujte nás.

 


 

Vědecká redakce vydavatelství:

prof. JUDr. Tomáš Gřivna, Ph.D. (právo)

prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc. (kriminalistika a policejní tématika)

doc. PhDr. Lukáš Valeš, Ph.D. (politologie a mezinárodní vztahy)

doc. Ing. Libor Žídek, Ph.D. (ekonomie)

doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D. (sociologie)

doc. PhDr. Dr.phil. Laura Janáčková, CSc. (psychologie)

doc. MUDr. Jan Bláha (medicína)

 

Ediční řady vydavatelství

Právnické učebnice

Ediční řada právnických učebnic zahrnuje široké spektrum témat, mezi kterými naleznete teorii práva, občanské či trestní právo, ale také jazykové učebnice pro právníky apod. Studenti právnických fakult v těchto knihách získávají důležité informace pro své studium.
V ediční řadě právnických učebnic naleznete například následující tituly:
 • Teorie práva, 7. vydání
 • Ústavní právo, 5. vydání
 • Státověda, 2. vydání
 • Mezinárodní obchodní právo
 • Psychologie pro právníky, 2. vydání
 • Psychopatologie pro právníky, 3. vydání
 • Sociologie pro právníky
 • Němčina pro právníky
 • Mediální právo, 2. vydání
 • Právní dějiny evropských zemí a USA, 5. vydání
 • Civilní právo procesní, 3. vydání
 • Právní dějiny mimoevropských zemí, 2. vydání
 • Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí, 3. vydání
 • Občanské právo. Souhrnný výklad
 • a další v našem eshopu...

Monografie

Prestižní řada monografií zaměřených na speciální témata. K nim se fundovaně vyjadřují zkušení odbornící s dlouholetou publikační praxí, ale také začínající autoři s významným profesním potenciálem. Tyto knihy by neměly chybět ve vaší knihovně, a tak je neváhejte vyhledat v našem eshopu.
V ediční řadě monografií naleznete například knihy:
 • Mezinárodní vztahy v zrcadle dějin (Zdeněk Veselý)
 • GDPR pro praxi (Jiří Navrátil a kolektiv)
 • Právo a umělá inteligence (Bohumír Štědron a kol.)
 • Rovné zacházení a zákaz diskriminace v pracovním právu (Věra Štangová)
 • Právní spory ve stavebnictví, 2. vydání (Josef Černohlávek, Petr Doubrava)
 • Strategie civilního procesu, 3. vydání (Aleš Rozehnal)
 • Globální terorismus a radikální hnutí (Radana Makariusová)
 • Bezpečnost informačních systémů podle zákona o kybernetické bezpečnosti (Vladimír Smejkal, Tomáš Sokol, Jindřich Kodl)
 • Akademické psaní pro právníky (Tatiana Machalová a kolektiv)
 • Symbolika kriminálního tetování (Barbora Vegrichtová)
 • Pořádková činnost policie (Martin Hrinko a kolektiv)
 • a mnoho dalších...

Reprinty

Knihovna společenských věd neboli ediční řada reprintů je ojedinělým vydavatelským počinem na území ČR. V této edici jsou vydávána klasická společenskovědní díla, která poprvé knižně vycházela před několika desítkami let, ovšem dodnes mají svým čtenářům co říct. Smyslem znovuoživění těchto významných knižních děl je především jejich zpřístupnění čtenářům a možnost vytvoření si vlastní knihovny společenských věd.
V ediční řadě reprintů naleznete například tyto knihy:
 • Idea spravedlnosti a práva v řecké filosofii (Bohuš Tomsa)
 • O společenské smlouvě (Jean-Jacques Rousseau)
 • O duchu zákonů (Charles Montesquies)
 • Problém nacistické právní filosofie (Viktor Knapp)
 • Boj o právo. Právní věda všedního dne (Rudolf Šl. Jhering)
 • Norma a instituce. Úvod do teorie práva (Ota Weinberger)
 • Teorie práva (Viktor  Knapp)

Informace pro autory

Informace pro autory v PDF souboru.

Oceněné publikace vydavatelství

Nejprodávanější titul 2017

Vítězem soutěže o Nejprodávanější titul 2017 je publikace Teorie práva, 7. vydání. Cenu autorovi prof. Aleši Gerlochovi předal jednatel vydavatelství JUDr. Aleš Čeněk. Gratulujeme!

Nejprodávanější titul 2009

Vítězem soutěže o Nejprodávanější titul 2009 je publikace autorského kolektivu pod názvem Základy obchodního práva, 2. vydání. Skleněné plastiky světoznámého výtvarníka Svatopluka Kasalého předal majitel vydavatelství JUDr. Aleš Čeněk. Gratulujeme!

Nejprodávanější titul 2008 je Teorie práva, 4. vydání

Ocenění "Nejprodávanější titul 2008" získala kniha Teorie práva, 4. vydání prof. JUDr. Aleše Gerlocha, CSc. Vítězství je o to cennější, že o něm rozhodli čtenáři svým nákupem zrealizovaným v roce 2008. Skleněnou plastiku slavnostně předal prof. JUDr. Pavel Höllander, DrSc. za přítomnosti vydavatele JUDr. Aleše Čeňka. Plastika pochází z dílny světově uznávaného výtvarníka Svatopluka Kasalého.

Publikace "Filosofie práva" získala prestižní ocenění

Na Karlovarských právnických dnech získala v roce 2007 naše publikace Filosofie práva autora Pavla Höllandera prestižní ocenění "Autorská cena společnosti Karlovarské právnické dny za nejhodnotnější původní právnickou publikaci vydanou v České republice v letech 20052006." Recenzní posudky ke knize napsali prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. a prof. JUDr. PhDr. Miloš Večeřa, CSc.

Menu