Aktuality

Novinka - Cirkadiánne preferencie a depresia

Novinka - Cirkadiánne preferencie a depresia

Publikácia sumarizuje poznatky o cirkadiánnych rytmoch a analyzuje význam i možnosti skúmania cirkadiánnych preferencií u jednotlivcov s depresívnou symptomatológiou, pričom poukazuje na cirkadiánne rytmické abnormality rozličných biologických príznakov, ktoré sú asociované s depresiou vysokoškolských študentov. Publikácia prezentuje aj výsledky kvantitatívneho výskumu, ktorého...

Celý článek
Křest knihy - Německo-český právnický slovník

Křest knihy - Německo-český právnický slovník

Ve úterý 24. října 2017 byla slavnostně pokřtěna nová publikace Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s názvem Německo-český právnický slovník.

Celý článek
Křest publikace Encyklopedie českých právních dějin

Křest publikace Encyklopedie českých právních dějin

Dne 24. října 2017 proběhl v Informačním středisku Poslanecké sněmovny slavnostní křest publikace Encyklopedie českých právních dějin

Celý článek
Novinka - Zákon o odpovědnosti za přestupky. Praktický průvodce

Novinka - Zákon o odpovědnosti za přestupky. Praktický průvodce

Publikace je zaměřena na praxi a reaguje na novou právní úpravu zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Nová koncepce správního trestání má dopad na všechny adresáty právní normy, ale i na subjekty, které novou právní úpravu budou využívat v praxi. A právě zejména pro subjekty, které budou novou právní úpravu realizovat v praxi, správní orgány, je především publikace...

Celý článek
Novinka - Sametová revoluce v jižních Čechách I

Novinka - Sametová revoluce v jižních Čechách I

Tato kniha je první částí dvojdílné monografie Sametová revoluce v jižních Čechách, kterou zároveň končí pětiletý projekt Průběh Sametové revoluce v jižních Čechách v komparativní perspektivě, podpořený Grantovou agenturou ČR (reg. č.: 13-15049S). Představuje tři studie, věnované Sametové revoluci ve městech a okresech Strakonice, Český Krumlov a Tábor. Nejde přitom jen o popis...

Celý článek
Novinka - Základy soukromého práva v příkladech

Novinka - Základy soukromého práva v příkladech

Učebnice je určena jako praktická pomůcka doplňující teoretické znalosti získané při výuce právních disciplín. Její obsah vychází a navazuje na publikace „Základy práva pro neprávníky“ a „Základy obchodního práva“. Učebnice reaguje na potřeby rozšíření teoretických kurzů obsahující právní problematiku o praktické příklady, schematické znázornění a judikaturu relevantní pro vybrané...

Celý článek
Novinka - Teorie, metody a metodologie kriminalistiky

Novinka - Teorie, metody a metodologie kriminalistiky

Učebnice „Teorie, metody a metodologie kriminalistiky“ je určena pro studenty Vysoké školy finanční a správní a Vysoké školy chemicko-technologické pro výuku v magisterském studijním programu jako povinný studijní pramen. Pojednává o základních kategoriích kriminalistické teorie a rozebírá metodologické problémy kriminalistiky. Obsahově jsou jednotlivé kapitoly orientovány na problémy...

Celý článek
Novinka - Soubor zákonů. Správní právo - Stav ke dni 8.9.2017

Novinka - Soubor zákonů. Správní právo - Stav ke dni 8.9.2017

Soubor zákonů „Správní právo“ skvěle ilustruje široký záběr tohoto právního oboru. Jeho základní východiska totiž obsahuje již Ústava České republika a Listina základních práv a svobod, klíčový je ale samozřejmě správní řád, soudní řád správní či obecní a krajské zřízení. V naší advokátní kanceláři se se správním právem potkáme doslova na každém kroku. Zasahuje totiž velice často i do...

Celý článek
Novinka - Degradation Processes and Life-time Prediction

Novinka - Degradation Processes and Life-time Prediction

The current monograph is designed for the students of technical universities and higher education institutions as well as for the staff in technical practice. Degradation processes have very different influences on materials since the latter are highly diverse. Study of degradation processes can improve utilisation properties of materials based on their usability. This publication can...

Celý článek
Křest knihy - Teorie, metody a metodologie kriminalistiky

Křest knihy - Teorie, metody a metodologie kriminalistiky

Ve středu 4. října 2017 byla slavnostně pokřtěna nová publikace Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s názvem Teorie, metody a metodologie kriminalistiky.

Celý článek
Menu