Aktuality

Křest knihy Bezpečnostní vědy

Křest knihy Bezpečnostní vědy

Ve čtvrtek 16. dubna 2019 se v prostorách Literární kavárny konal křest knihy Bezpečnostní vědy z produkce Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o. Knihu pokřtili vážení kmotři publikace a hlavní autor - prof. Viktor Porada.

Celý článek

Křest knihy Kriminalistika - Technické, forenzní a kybernetické aspekty

V úterý 26. března 2019 bylo pokřtěno nové vydání monografie Viktora Porady a mezinárodního autorského kolektivu Kriminalistika - Technické, forenzní a kybernetické aspekty.

Celý článek

Křest knihy Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR A AK ČR

Křest knihy Vnitrostátní a mezinárodní rozhodčí řízení před Rozhodčím soudem při HK ČR A AK ČR, jejímiž autory jsou Květoslav Růžička a Dita Frintová, se uskutečnil v úterý 12. března 2019 v prostorách Literární kavárny.

Celý článek

Křest knihy Občanský zákoník - Praktický komentář

Ve čtvrtek 14. února 2019 se v prostorách Literární kavárny konal křest knihy Občanský zákoník - Praktický komentář autorského kolektivu pod vedením Milana Kindla a Aleše Rozehnala za bohaté účasti hostů slavnostní akce.

Celý článek

Křest knihy Péče o dobré jméno země

Dne 5. března 2019 byla v prostorách galerie Českých center pokřtěna nová publikace Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk s názvem Péče o dobré jméno země.

Celý článek
Novinka - Finanční řízení podniku

Novinka - Finanční řízení podniku

Publikace se soustřeďuje na prezentaci mimořádného potenciálu současného finančního managementu firem. Obsahem je mimo teorie finančního řízení i aplikační část (řešené a neřešené příklady). V knize jsou rovněž prezentovány výsledky nových výzkumných aktivit.

Celý článek
Novinka - Bezpečnostní vědy

Novinka - Bezpečnostní vědy

Kolektivní monografie mezinárodního výzkumného kolektivu pojednává o základních teoretických a metodologických přístupech v oblasti teorie a metodologie bezpečnostních věd, které umožňují následnou analýzu bezpečnostní profese, cílů a úkolů bezpečnostních subjektů, bezpečnostních událostí, situací, informací a bezpečnostních činností.

Celý článek
Novinka - Soubor zákonů. Trestní právo - stav ke dni 1. 1. 2019

Novinka - Soubor zákonů. Trestní právo - stav ke dni 1. 1. 2019

Soubor zákonů „Trestní právo“ představuje promyšleně sestavenou a ucelenou kompilaci právních předpisů, která je určena pro studenty vypracovávající klauzurní práci, ale i pro advokáty a další právnická povolání.

Celý článek
Novinka - Kriminalistika – Technické, forenzní a kybernetické aspekty - 2. vydání

Novinka - Kriminalistika – Technické, forenzní a kybernetické aspekty - 2. vydání

Druhé vydání monografie vychází z fyzikální interpretace a matematického zpracování rekonstrukce trestného činu a identifikace pachatele. Publikace je určena především znalcům z oboru kriminalistika a forenzních věd a studentům tohoto oboru.

Celý článek
Novinka - Podnikové prostředí - základ pro strategické řízení a rozhodování

Novinka - Podnikové prostředí - základ pro strategické řízení a rozhodování

Monografie přináší v tuzemsku dosud nepublikovaný, netradiční pohled na vymezení a analýzu podnikového prostředí z hlediska jak jeho současných, tak zejména očekávaných změn s přímou vazbou na strategické řízení a rozhodování podnikatelských subjektů.

Celý článek
Menu