Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám

Dne 2. října 2020 byla ve Vlasteneckém sálu pražského Karolina našemu dlouholetému autorovi prof. JUDr. Aleši Gerlochovi, CSc. slavnostně předána kniha Právo jako multidimenzionální fenomén. Pocta Aleši Gerlochovi k 65. narozeninám, kterou vydalo naše vydavatelství.

Rektor Univerzity Karlovy prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA současně předal prof. Gerlochovi zlatou medaili za vynikající přínos k rozvoji Univerzity Karlovy.

Panu profesorovi za celé vydavatelství blahopřejeme!

 

 

Menu