Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Církevní právo

Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi

Čunderlík Čerbová Veronika

Vydavatel
Nakladatelství Leges
ISBN
978-80-7502-130-4
Počet stran
176
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2016
Formát
14x20 cm
Monografia pozostáva z piatich kapitol, v ktorých autorka vymedzuje základné pojmy stanovenej témy, spracováva prirodzený zákon od grécko-rímskych čias po sv. Tomáša Akvinského, pojednáva o prirodzenom zákone sv. Tomáša Akvinského až po novoveké teórie, rozpracováva novotomismus, II. vatikánsky koncil a pokoncilové obdobie. V záverečnej kapitole poukazuje na vplyv prirodzeného zákona na pozitívne právo Katolíckej cirkvi, konkrétne sleduje vplyv na kánonické manželské právo, ľudské práva v pozitívnom práve Katolíckej cirkvi a princíp kánonickej umiernenosti. Monografia komplexným spôsobom spracúva prirodzenoprávnu koncepciu vypracovanú Katolíckou cirkvou a vypĺňa tak vedeckú medzeru na túto tému v podmienkach Slovenskej a Českej republiky. Monografia môže byť užitočná nielen pre právnikov, ale aj pre teológov, z dôvodu vplyvu prirodzeného zákona Katolíckej cirkvi na pozitívne právo, nakoľko prirodzenoprávny charakter niektorých noriem kánonického práva má významné právne účinky, na ktoré je potrebné pri aplikácii kánonickoprávnych noriem pamätať.
Prirodzenoprávna teória v práve Katolíckej cirkvi

350 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu