Obchodný manažment

Čihovská Viera, Matušovičová Monika

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-8168-515-6
EAN
9788081685156
Počet stran
268
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2016
Formát
17x24 cm
Cieľom autoriek publikácie je priblížiť a vysvetliť problematiku manažmentu a jeho funkcií v obchodných firmách podľa najnovších prístupov, ktoré integrujú jednotlivé špecifické disciplíny do jedného komplexného celku. Takýto prístup umožňuje manažérom a vedúcim pracovníkom získať prehľad o hlavných problémových oblastiach potrebných na riadenie a organizovanie podniku a jeho organizačných jednotiek. Dôraz kladú na praktickú aplikáciu poznatkov moderného manažmentu, pričom vychádzajú z procesnej charakteristiky podnikového manažmentu. Hlavnú pozornosť venujú základným funkciám riadenia v obchodnej firme (v stredných a veľkých podnikoch) – plánovaniu, organizovaniu, riadeniu ľudských zdrojov a kontrole, ako aj mäkkým determinantom manažmentu. Súčasťou manažmentu je aj vedenie ľudí v organizácii a osobnosť manažéra, ktorý uvádza do pohybu všetky zložky organizácie so zámerom dosiahnuť vytýčené ciele. Dôležitou súčasťou jeho práce je tiež účinná motivácia a stimulácia pracovníkov, a preto sa pozornosť autoriek zameriava aj na tieto oblasti riadenia obchodnej organizácie. Publikácia je určená predovšetkým študentom vysokých škôl ekonomického zamerania.
Obchodný manažment

434 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu