Zařazeno v kategoriích: JAZYKOVÁ LITERATURA, Slovní zásoba

Valenční slovník českých sloves VALLEX, 2. vydání

Lopatková Markéta a kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
ISBN
978-80-2463-542-2
EAN
9788024635422
Valenční slovník českých sloves vhodným způsobem zaplňuje sérii potřebných bohemistických publikací s dosahem teoretickým i aplikačním. Předkládají se v něm konsistentním způsobem zpracovaná valenční hesla 4586 českých sloves. Autoři vycházejí ze stejných teoretických základů zpracování valence jako v předchozím vydání, slovník však obohacují zásadním způsobem přidáním gramatického komponentu. Kromě základních valenčních informací o počtu a druhu valenčních doplnění, jejich obligatornosti a fakultativnosti a morfematické formě valenčních doplnění obsažených ve slovníkovém komponentu umožňuje nově připojený gramatický komponent odvodit ze základní podoby valenčního hesla jeho modifikace v gramatikalizovaných diatezích (pasivní, reciproční, reflexivní) a také podoby valenčních členů ve vybraných lexikalizovaných alternacích umožňujících propojit sémanticky blízké lexikální jednotky lišící se uspořádáním zasažených sémantických participantů. Slovník přináší uživatelům cenné podklady pro empirické bádání i pro metodologii popisu valence spočívajícího na vymezených kritériích.
Valenční slovník českých sloves VALLEX, 2. vydání

490 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu