Medzinárodné financie

Musa Hussam a kolektív

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
248
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2017
Formát
17x24 cm
ISBN
978-80-8168-648-1
EAN
9788081686481
Publikácia poskytuje komplexný pohľad na oblasť medzinárodných financií, vysvetľuje základný pojmový aparát, hlavné zásady a fungovanie mechanizmu medzinárodných finančných vzťahov, nástroje a inštitúcie, ktoré v tejto oblasti pôsobia, ich činnosť a úlohy v podmienkach globalizácie finančných trhov, ako aj možné smery ďalšieho vývoja medzinárodných financií. Kapitoly sú v publikácii systematicky rozčlenené od makroekonomických kategórií (platobná bilancia, menové vzťahy a kurzy) cez medzinárodný pohyb kapitálu a finančné trhy až po európsku menovú integráciu a medzinárodné finančné inštitúcie. Záverečné kapitoly sú venované rizikám a formám medzinárodného platobného styku. To umožňuje spájať výstupy jednotlivých kapitol do konkrétnych, v praxi používaných postupov, ktoré sa vyznačujú rešpektovaním aktuálnej situácie na medzinárodnom finančnom trhu, a to najmä v európskom integrovanom priestore. Autori uvádzajú množstvo príkladov zo Slovenskej republiky, pričom informácie sú vhodne doplnené štatistikami v prehľadných tabuľkách, grafoch a obrázkoch. Publikácia je určená pre študentov ekonomických fakúlt i pre ekonómov pôsobiacich v hospodárskej, najmä finančnej praxi.
Medzinárodné financie

509 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu