Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Daně

Cvičebnice 2017 – DÍL 1 Daň a její konstrukce, Daňový systém, Správa daní, Daň z příjmů právnických

Vančurová Alena, Slintáková Barbora

Vydavatel
1. VOX
ISBN
978-80-87480-59-5
Počet stran
72
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Formát
A5
15. aktualizované vydání V posledních letech je tradicí, že cvičebnici vydáváme každý rok, ta současná vychází z právního stavu poloviny července roku 2017. Snahou autorek bylo vytvořit didaktickou pomůcku, která čtenářům umožní osvojit si, procvičit a upevnit poznatky a získat dovednosti o fungování jednotlivých daní i daňového systému jako celku. Cvičebnice důsledně navazuje svojí strukturou na učebnici Daňový systém ČR 2016, samozřejmě se začleněním právních novinek od vydání učebnice, a to včetně novely některých daňových zákonů účinných od července 2017. Obsahuje několik typů příkladů od základních až po opakovací moduly složené především z komplexních příkladů. Připravené úkoly jsou promyšleně koncipovány tak, aby umožnily procvičit, rozvinout, utvrdit a částečně zautomatizovat znalosti vycházející ze studia učebnice. Jsou zařazeny jak obecné úkoly určené k pochopení konstrukce daní a k naznačení jejich vzájemné provázanosti, tak i výpočtové příklady řazené od jednoduchých k složitějším a komplexnějším. Pro snazší orientaci jsou u jednotlivých kapitol důsledně zachovány názvy subkapitol učebnice, a to včetně jejich číslování. V závěru cvičebnice je klíč k řešení úkolů, aby bylo možno si ověřit správnost výsledku.
Cvičebnice 2017 – DÍL 1 Daň a její konstrukce, Daňový systém, Správa daní, Daň z příjmů právnických

179 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu