Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Účetnictví

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

Ficbauer Jiří

Vydavatel
CERM
ISBN
978-80-214-5390-6
Počet stran
176
Místo vydání
Brno
Rok vydání
2016
Formát
B5
Studijní text pro FP. Publikace zdůrazňuje význam využití účetnictví k účelu podávání spolehlivých informací o ekonomické zdatnosti ekonomické jednotky. Vlivem globalizace roste objektivní nutnost vzniku a všeobecného využívání jednotného účetnictví, a tím i sběru, zpracování, zveřejňování a uchování informací. Publikace je obsahově rozdělena do pěti kapitol. První kapitola je věnována problematice mezinárodní harmonizace účetnictví. Druhá kapitola popisuje orgány zabývající se tvorbou a aktualizací jednotlivých standardů a interpretací. Ve třetí kapitole jsou představeny jednotlivé standardy. Standardy jsou stručně charakterizovány z hlediska nároků, které na jejich uživatele kladou, a to vyjmenováním základních povinností souvisejících s jejich využitím. Kromě toho jsou u každého z nich uvedeny i interpretace. Čtvrtá kapitola se zabývá standardy pro malé a střední podniky. V páté kapitole jsou charakterizovány základní rozdíly mezi IFRS/IAS a českou účetní legislativou. V této části jsou popsány i základní nároky související s rozvojem účetnictví v ČR.
Mezinárodní standardy účetního výkaznictví

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu