Systémové změny sociální politiky v zemích EU

Horváthová Zuzana, Abrhám Josef

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Metropolitní univerzita Praha
ISBN
978-80-87956-68-7
EAN
9788087956687
Počet stran
89
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Formát
A5
Evropský integrační proces se neustále prohlubuje. Komplexní integrační projekty jednotného vnitřního trhu a měnové unie doplňuje soustava politik EU. Postup koordinace jednotlivých hospodářských, sociálních a strukturálních politik je však stále diferencovaný. Sociální politika patří mezi oblasti, kde sdílejí kompetence Evropská unie a jednotlivé země. Každý členský stát Unie má vybudován vlastní systém sociální politiky, který vychází z finančních možností, historických tradic a životních hodnot obyvatel. Stejně tak je tomu v případě dílčích částí sociální politiky (nemocenského pojištění, důchodového zabezpečení, rodinné politiky apod.). Koordinace na úrovni EU se týká zejména pravidel, která ovlivňují fungování volného pohybu pracovníků a osob v rámci jednotného vnitřního trhu. Je založena na prosazování základních principů ve vymezených oblastech (rovného zacházení s migrujícími osobami, rovného nakládání s dávkami, příjmy apod.). Cílem této publikace je objasnit principy fungování sociální politiky Evropské unie a zhodnotit rozdíly v nastavení sociálních modelů a systémů sociálních politik v jednotlivých členských zemích. Metodologická stránka řešení zvoleného tématu vychází z kombinace kvalitativních a kvantitativních metod. Nastavení a fungování systémů sociálních politik Evropské unie a členských zemí je objasněno na základě odborných pramenů a legislativních dokumentů. Kvantitativní analýza empirických statistických údajů byla využita v případě hodnocení indikátorů trhu práce, výdajů sociálních systémů a mezinárodní migrace.
Systémové změny sociální politiky v zemích EU

90 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu