Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Aktualizacia II/2018 Trestný zákon, trestný poriadok

Kolektiv autorů

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Poradca
ISBN
EAN
PORADCA 171
Počet stran
248
Místo vydání
Žilina
Rok vydání
2018
Formát
A5
Novelou zákona dochádza k vylúčeniu účinnej ľútosť pri daňových trestných činoch spáchaných organizovanou skupinou alebo zločineckou skupinou. Podľa právnej úpravy trestnosť trestného činu zaniká aj vtedy, ak ide o trestný čin skrátenia dane a poistného, neodvedenia dane a poistného alebo nezaplatenia dane a poistného, ak splatná daň a jej príslušenstvo alebo poistné boli dodatočne zaplatené najneskôr v nasledujúci deň po dni, keď sa páchateľ po skončení jeho vyšetrovania mohol oboznámiť s jeho výsledkami. Od 1. 7. 2018 sa doplnilo, aby z možnosti účinne j ľ&uac ute;tosti a možnosti zbavenia sa trestnej zodpovednosti dodatočným zaplatením dane alebo poistného po skončení vyšetrovania boli vylúčené tieto daňové trestné činy, pokiaľ boli spáchané organizovanou alebo zločineckou skupinou, nakoľko trestná činnosť môže mať v tomto prípade závažnejší charakter spočívajúci v systematickom protiprávnom konaní. K novinkám patrí nová právna úprava terorizmu, ktorá sprehľadňuje, dopĺňa a rozdeľuje pôvodnú skutkovú podstatu tohto trestného činu na viac samostatných skutkových podstát – trestný čin teroristického útoku, trestný čin niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin financovania terorizmu a nový trestný čin cestovania na účel terorizmu. Z tohto dôvodu bolo potrebné novú právnu úpravu premietnuť aj do súvisiacich ustanovení – definícia teroristickej skupiny, osobitný motív, definícia trestných čino v terori zmu.
Aktualizacia II/2018 Trestný zákon, trestný poriadok

106 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu