Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Novela stavebního zákona - prováděcí předpisy

Žanet Hadžič a kol.

Dostupnost
skladem
Vydavatel
ČKAIT
ISBN
978-80-88265-05-4
EAN
9788088265054
Počet stran
240
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2018
Formát
A5
V období legisvakance byly v souvislosti se změnou stavebního zákona připraveny novely prováděcích vyhlášek zákona, a to: vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů; vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, o územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti; vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu. K výše uvedeným novelizovaným vyhláškám sepsala úvod Ing. Žanet Hadžič.
Novela stavebního zákona - prováděcí předpisy

140 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu