Praktikum k základom práva pre ekonómov

Holub, Winkler, Magurová, Veterníková, Vačoková, Kropaj, Bartalská, Jurkovičová, Slezák

Vydavatel
Wolters Kluwer
ISBN
978-80-8168-909-3
Počet stran
156
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2018
Formát
A5
Praktikum je koncipované ako učebná pomôcka na výučbu predmetu Základy práva pre ekonómov na Ekonomickej univerzite v Bratislave, ktorého súčasťou sú okrem prednášok aj cvičenia. Účelom cvičení je v nadväznosti na prednášky precvičovať, konkretizovať a systematizovať na konkrétnej právnej matérii základné javy a pojmy z teórie práva, ako aj z jednotlivých právnych odvetví. Praktikum má tak prispieť k lepšiemu pochopeniu a osvojeniu si právnych javov a pojmov, ich významu a vzájomných súvislostí. Systematické členenie publikácie sa odvíja od členenia učebnice Základy práva pre ekonómov. Autorský kolektív pozostáva z členov katedry obchodného práva. Cieľom autorského kolektívu je predstaviť jednotlivé oblasti právneho systému tak, aby praktikum ukázalo skutočnú potrebu a uplatnenie práva v praxi. Zámerom autorského kolektívu je tiež vniesť do vyučovacieho procesu metódy a postupy, ktoré robia štúdium viac atraktívnym a zaujímavejším.
Praktikum k základom práva pre ekonómov

342 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu