Zařazeno v kategoriích: FILOSOFICKÁ LITERATURA, JAZYKOVÁ LITERATURA

Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském

Hrdlička Milan

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Karolinum
ISBN
9788024642857
EAN
9788024642857
Počet stran
166
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
V autorském sborníku mapuje bohemista Milan Hrdlička posledních deset let své publikační činnosti v oboru vyučování češtině studentů s jiným než českým mateřským jazykem. Opírá se o dlouholetou praxi pedagogickou i výzkumnou, výsledky pozorování a teoretické hodnoticí výstupy zakládá na bohatém příkladovém materiálu. Zkušenost kontaktu bohemisty s jinojazyčným prostředím potvrzuje nejen pracovním stykem se zahraničními studenty na domovské akademické půdě, ale také autentickými poznatky získanými při několikaletém výzkumném pobytu v Jižní Koreji. Autor uspořádal vybrané stati do oddílů podle místa jejich časopiseckého publikování (Český jazyk a literatura a polský časopis Bohemistyka); třetí oddíl jsou Varia. Knihu uvedl vstupním slovem, stručně charakterizujícím motivaci a okolnosti vzniku projektu. Dvě krátké beletrizující vsuvky naznačují, že jde o práci v jistém smyslu bilanční – a současně určenou širšímu okruhu zájemců. Publikaci doplňuje anglické resumé a autorská bibliografie 2016–2018.
Kapitoly o češtině jako jazyku nemateřském

230 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu