Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Občanské právo

Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

Kolektiv autorů

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Nakladatelství Leges
ISBN
978-80-7502-346-9
EAN
9788075023469
Počet stran
432
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2019
Formát
145x205
Osobnostní práva sestávají z dílčích práv, která jsou chráněna právem soukromým i veřejným. Význam jejich ochrany stoupá úměrně tomu, jak se zvyšuje jejich reálné i potenciální ohrožení vlivem masového používání moderních komunikačních technologií. Zvláštní důraz je přitom kladen na ochranu soukromí jakožto jednoho ze základních lidských práv. Publikace pojednává o ochraně osobnosti, soukromí a osobních údajů v právu ústavním a unijním (GDPR), včetně jeho adaptace v českém právním řádu, obecné úpravě obsažené v občanském zákoníku a v řadě zvláštních oblastí, jako je bankovnictví a platební styk, poskytování zdravotní péče se zdůrazněním významu informovaného souhlasu a speciální kapitola je věnována problematice ochrany těchto práv v kybernetickém prostoru. Autoři se zabývají rovněž prokazováním a zjišťováním totožnosti v soukromoprávních vztazích i v kontaktu s orgány veřejné moci. V závěrečné kapitole se věnují trestněprávní ochraně soukromí. Praktická příručka je určena nejen odborné veřejnosti, ale všem, kteří mohou přijít do styku s ochranou osobnosti a soukromí ve svém profesním nebo i každodenním životě.
Ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů

590 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu