Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Účetnictví

Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ a dobrovolně důchodově... 2020

Ženíšková Marta

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
160
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2020
Formát
A5
ISBN
978-80-7554-262-5
EAN
9788075542625
Příručka Pojistné na sociální zabezpečení 2020 obsahuje výklad k jednotlivým ustanovením zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Úplné znění, komentář a příkladyAutorka uživatele seznamuje jak se zněním jednotlivých ustanovení, tak s podrobným komentářem, který je doplněn velkým počtem příkladů. Podrobně se zabývá všemi povinnostmi zaměstnavatelů, obsahuje i výklad k pojištění OSVČ a principy pojištění podle úpravy v Evropské unii a na základě dvoustranných smluv o sociálním pojištění.Vychází z aktuálního znění legislativy Zákon je uveden ve znění k 1. 1. 2020. Od posledního vydání příručky došlo k významným změnám v pojištění OSVČ s účinností od 1. 1. 2019. Od 1. 7. 2019 se změnila sazba pro odvod pojistného u zaměstnavatelů a u OSVČ nemocensky pojištěných a od 1. 1. 2019 a 1. 1. 2020 údaje související se zvýšením průměrné měsíční mzdy, například výše maximálního vyměřovacího základu u zaměstnanců a OSVČ. Změny v pojištění OSVČ se týkají především výše hranic příjmu pro účast na důchodovém pojištění a pro minimální vyměřovací základy.
Pojistné na sociální zabezpečení zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ a dobrovolně důchodově... 2020

299 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu