Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Trestní právo

Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky

Záhora Jozef, Tallová Barbora

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Nakladatelství Leges
ISBN
978-80-7502-438-1
EAN
9788075024381
Počet stran
422
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2020
Formát
145x205
Z recenzních posudků: Hodnotená monografia vzhľadom na svoje kvantitatívne a kvalitatívne parametre, najmä vzhľadom na množstvo nových poznatkov, ktoré prináša, ako aj na spôsob, ako ich predkladá, má charakter vedeckej monografie. Odborná verejnosť, najmä tá časť, ktorá je súčasťou aplikačnej praxe, má na základe oboznámenia sa s jej obsahom šancu posunúť riešenie problémov spojených s využívaním odpočúvania v trestnom konaní o významný diel dopredu. Obsah monografie však vytvára priestor aj pre obohatenie teoretických vedomostí o skúmanom probléme u všetkých tých, ktorí sa ním zaoberajú v akademickej či legislatívnej rovine. Prof. JUDr. Peter POLÁK, PhD., Fakulta práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave Predložená monografia sa venuje odpočúvaniu a záznamu telekomunikačnej prevádzky, či už v rámci trestného konania, alebo aj v zmysle zákona o ochrane pred odpočúvaním pri odhaľovaní a dokazovaní trestnej činnosti. Je zameraná na teoretickú a aplikačnú problematiku získavania informácií prostredníctvom inštitútu odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky. Monografia ponúka ucelený prehľad skúmanej problematiky odpočúvania a záznamu telekomunikačnej prevádzky z hľadiska vnútroštátnej úpravy použitia v rámci trestného konania. Zároveň spracúva predmet skúmania vo svetle medzinárodných dokumentov a súvisiacej relevantnej judikatúry ESĽP, SD EÚ a vnútroštátnych súdov. V závere predstavuje systém odporúčaní. Prof. JUDr. Ivan ŠIMOVČEK, CSc., Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
Odpočúvanie a záznam telekomunikačnej prevádzky

590 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu