Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Účetnictví

100 otázek a odpovědí Zaměstnávání, Nemovitosti

Macháček Ivan

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
96
Rok vydání
2020
Formát
A5
ISBN
978-80-7365-443-6
EAN
9788073654436
- Zaměstnávání - Zaměstnanost - Zákoník práce - Home office - Mzdy, ošetřovné - Kompenzační bonus - Odvody - Nemovitosti - Nájem nemovitostí - Odpisy nemovitostí Období pandemie koronaviru má mnoho pracovněprávních důsledků. Do obtížných situací se dostávají zaměstnavatelé i zaměstnanci. Přinášíme odpovědi na nejčastější dotazy související s touto situací v kapitole Zaměstnávání. Nemovitost je souhrnný název pro pozemek nebo stavbu spojené se zemí pevným základem. Jak správně postupovat při nájmu, odpisování a prodeji nemovitostí najdete v kapitole Nemovitosti. Titul obsahuje: 100 Otázek a odpovědí je odborná publikace, která přináší 6x ročně odpovědi a řešení z účetní, daňové, mzdové a personální praxe související s novelami zákonů. Každá publikace obsahuje otázky a odpovědi na 2 aktuální témata, které reagují v daném období na novelizované zákony. - Zaměstnávání - Zaměstnanosti - Zákoník práce - Home office - Mzdy, ošetřovné - Kompenzační bonus - Odvody - Nemovitosti - Nájem nemovitostí - Odpisy nemovitostí - Opravy – technické zhodnocení - Daňové výdaje - Prodej nemovitostí Zaměstnávání Šíření koronaviru se dotýká pracovněprávních vztahů. Zaměstnavatelé i zaměstnanci mají v této souvislosti své povinnosti. Zaměstnavatel má také vícero povinností, aby zamezil šíření nákazy mezi zaměstnanci. V publikaci přinášíme příklady z praxe týkající se zaměstnanosti, zákoníku práce, home-office, náhrad mzdy, karantény, ošetřovného, kompenzačního bonusu a odvodů. Karanténou se rozumí oddělení zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy od ostatních fyzických osob a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit. Ošetřovné - Dle zákona o nemocenském pojištění má nárok na ošetřovné zaměstnanec, který nemůže vykonávat práci z důvodu péče o dítě mladší 10 let, protože škola, jejímž je dítě žákem, je uzavřena z nařízení příslušného orgánu z důvodu mimořádného opatření při epidemii. Částečná nezaměstnanost - V soukromém sektoru mohou zaměstnavatelé využít rovněž institutu tzv. částečné nezaměstnanosti dle ust. § 209 zákoníku práce. Částečnou nezaměstnanost, tedy překážku v práci podle ust. § 209 zákoníku práce může zaměstnavatel uplatnit v určitých případech. Nemovitosti Pro všechny majitele nemovitostí přinášíme odpovědi na dotazy, jak správně postupovat při nájmu, odpisování a prodeji nemovitostí. Nemovitými věcmi jsou: pozemky, podzemní stavby se samostatným účelovým určením (např. metro ad.), věcná práva k nemovitým věcem (zástavní právo k pozemku aj.) a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon (např. právo stavby dle § 1240 až 1256 ObčZ), stanoví-li záklon, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá.
100 otázek a odpovědí Zaměstnávání, Nemovitosti

159 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu