Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Účetnictví

Daně a Účetnictví bez chyb,pokut a penále č. 7-8/2020

Kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
112
Místo vydání
Český Těšín
Rok vydání
2020
Formát
A4
ISBN
977-12-1452-211-4
EAN
1214-522X7820
- Home-office - z pohledu daní - Poskytování OOPP - povinnosti zaměstnavatele - Pracovní zapojení - období koronaviru - Daňové úlevy - koronavirus - příklady z praxe - Povolení posečkání daně nebo její splátkování - Majetkový prospěch - Směna a daň z příjmů - Příjem z věcného břemene Měsíčník kromě příspěvků z oblastí daní, účetnictví a odvodu i nadále reaguje na aktuální situaci v období pandemii koronaviru. Základní informace a postupy v dané oblasti přinášíme v příspěvcích Home-office – z pohledu daní, Poskytování OOPP – povinnosti zaměstnavatele, Pracovní zapojení – období koronaviru, Prominutí DPH a příslušenství DPH – mimořádné události, OSVČ – daňové a pojistné úlevy, Pracovněprávní nároky – koronavirus v kostce, Neplacené volno zaměstnance… Titul obsahuje: – Home-office – dane – Sazby DPH – změna – OSVČ – daňové a pojistné úlevy Dlhá anotácia: Home-office – z pohledu daní Zákoník práce neobsahuje dosud přesnou definici práce z domova, proto práci z domova lze zařadit mezi zvláštní povahu práce některých zaměstnanců, která je vymezena v § 317 ZP. V tomto ustanovení se uvádí, že na pracovněprávní vztahy zaměstnance, který nepracuje na pracovišti zaměstnavatele, ale podle dohodnutých podmínek pro něj vykonává sjednanou práci v pracovní době, kterou si sám rozvrhuje, se vztahuje zákoník práce s tím, že a) na zaměstnance se nevztahuje úprava rozvržení pracovní doby, prostojů ani přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, b) při jiných důležitých osobních překážkách v práci zaměstnanci nepřísluší náhrada mzdy nebo platu, nestanoví-li prováděcí právní předpis jinak (§ 199 odst. 2 ZP) nebo jde-li o náhradu mzdy nebo platu podle § 192 ZP; pro účely poskytování náhrady mzdy nebo platu podle § 192 ZP platí pro tohoto zaměstnance stanovené rozvržení pracovní doby do směn, které je zaměstnavatel pro tento účel povinen určit, c) zaměstnanci nepřísluší mzda nebo plat nebo náhradní volno za práci přesčas ani náhradní volno nebo náhrada mzdy anebo příplatek za práci ve svátek… Dodání zboží do jiného členského státu je za podmínek stanovených zákonem o DPH osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně. Za dodání zboží do jiného členského státu se považuje také přemístění zboží do jiného členského státu. Novelou zákona o DPH, která je součástí zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti s implementací předpisů EU se podmínky, za nichž se uplatní osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu, včetně přemístění zboží z tuzemska do jiného členského státu, upřesňují. V článku jsou nejprve vysvětlena pravidla pro stanovení místa plnění při dodání zboží a návazně jsou s využitím příkladů vysvětlena novelizovaná pravidla pro osvobození od daně při dodání zboží z tuzemska do jiného členského státu, včetně jeho přemístění z tuzemska do jiného členského státu. V závěru jsou shrnuta pravidla pro podávání souhrnných hlášení v souvislosti s dodáním zboží do jiného členského státu a upozorněno na změny v této oblasti v souvislosti s novelizovanými pravidly pro dodání a pořízení zboží s přemístěním v režimu skladu… Obchodování s Velkou Británií a DPH Často diskutovanou záležitostí jsou praktické dopady vystoupení Velké Británie z Evropské unie na uplatňování DPH podle jednotlivých ustanovení zákona o DPH a směrnice o DPH při obchodování osob povinných k dani se sídlem v České republice se subjekty se sídlem ve Velké Británii. K datu 31. ledna 2020 vystoupila Velká Británie z EU a v souladu s dohodou o vystoupení se tak stala tzv. třetí zemí, a tudíž se již neúčastní rozhodování na úrovni EU. EU a Velká Británie se však dohodly na tzv. přechodném období, které potrvá do 31. prosince 2020. V článku je nejprve shrnut obecný právní rámec vystoupení Velké Británie z EU. Následně jsou na příkladech vysvětleny dopady na uplatňování DPH při obchodování osob povinných k dani se sídlem v České republice se subjekty se sídlem ve Velké Británii, a to ve srovnání postupu v přechodném období a po jeho skončení, kdy se předpokládá, že Velká Británie bude pro účely DPH chápána jako třetí země…
Daně a Účetnictví bez chyb,pokut a penále č. 7-8/2020

219 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu