Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Daně

Elektronizace správy daní

Tuláček Michal

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Nakladatelství Leges
ISBN
978-80-7502-434-3
EAN
9788075024343
Počet stran
216
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2020
Formát
145x205
Monografie se zabývá právními problémy vyplývajícími z použití informačních a komunikačních technologií při správě daní, tedy v daňovém právu procesním. Elektronizace správy daní je specifickou oblastí elektronizace veřejné správy, ve které se do značné míry uplatní omezení vyplývající ze zvláštní povahy správy daní, a to zejména při práci s informacemi. Správa daní je založena na překonávání informační asymetrie mezi daňovým subjektem a správcem daně, což s sebou nese jak potřebu intenzivního sběru údajů o daňových subjektech, tak zachovávání povinnosti daňové mlčenlivosti jako jedné z nejzásadnějších hodnot sledovaných při správě daní. Kniha proto analyzuje, které postupy obvyklé v jiných oblastech veřejné správy lze aplikovat při správě daní a které jsou naopak z principu vyloučeny. Autor popisuje trendy v oblasti elektronizace správy daní obvyklé v České republice i v zahraničí a na základě toho zkoumá jednotlivé konkrétní právní aspekty, které z nich vyplývají. Zkoumanými oblastmi elektronizace správy daní jsou zejména elektronická komunikace se správcem daně, externí správa informačních systémů správce daně, zásahy do soukromí při správě daní včetně vytěžování dat (data mining) a sledování daňových subjektů v reálném čase a odpovědnost za selhání nástrojů poskytnutých správcem daně. Závěrem knihy autor formuluje právní principy, které se týkají elektronizace správy daní, a porovnává je s právními principy, kterými se řídí elektronizace veřejné správy obecně. Kniha reaguje i na aktuální kauzy, například na nález Ústavního soudu č. 337/2019 Sb., kterým došlo ke zrušení § 72 odst. 1 daňového řádu, upravujícího formulářová podání. Kniha je určena pro širokou odbornou veřejnost zabývající se teorií i praxí správy daní nebo využití informačních technologií v rámci veřejné správy. Z recenzního posudku: „Autor velmi pečlivě analyzuje jednotlivé právní aspekty elektronizace a na základě této analýzy pak dovozuje právní principy. Nebojí se poukazovat na nedostatky stávající právní úpravy, případně postupů správců daně, nabízí možná řešení. Práce by tak mohla v budoucnu posloužit jako dobré východisko pro legislativní práce.“ JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M.
Elektronizace správy daní

350 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu