Praktické prípady z rímskeho práva, 5. vydanie

Hausmaninger Herbert, Blaho Peter, Kleňová Veronika

Dostupnost
připravujeme
Vydavatel
Aleš Čeněk s.r.o.
ISBN
978-80-7380-827-3
EAN
9788073808273
Počet stran
338
Rok vydání
2021
Formát
B5
Kniha obsahuje konkrétne prípady z oblasti rímskeho civilného procesu, rodinného, vecného a záväzkového práva, ktoré sa odohrali v antickom Ríme a jeho provinciách. Prostredníctvom týchto prípadov umožňuje rekonštruovať skutkový stav a právnické odôvodnenia rozhodnutí rímskych právnikov. Vnútorná štruktúra každého prípadu je viac-menej konštantná. V záhlaví je uvedené miesto právneho prameňa a inscriptio (meno rímskeho právnika a údaj o excerpovanom diele); nasleduje úplný latinský text a jeho preklad. Každý prípad sa končí položenými otázkami, odkazmi na najdôležitejšie občianske zákonníky a na literatúru. Otázky sú zväčša formulované stručne, s cieľom povzbudiť čitateľa pri hľadaní vlastnej cesty k prameňom. Osobitný dôraz sa kladie na odôvodnenie príslušného rozhodnutia, pričom sa prihliada na spôsob argumentácie rímskych právnikov. Poznámka na občianske zákonníky má nielen ukázať na pretrvávanie rímskeho práva v moderných súkromnoprávnych poriadkoch, ale aj podporiť diskusiu k rímskemu riešeniu právnych problémov. Prípady majú študentom právnických fakúlt sprostredkovať kazuistickú náklonnosť rímskeho právnického myslenia a dogmatické konštrukcie klasikov rímskej učenosti. Ťažisko právnických textov spočíva v oblasti vecného, záväzkového a dedičského práva. Autori vybrali texty s osobitným významom pre vývoj civilného práva kontinentálnej Európy.
Praktické prípady z rímskeho práva, 5. vydanie

351 Kč

390 Kč ušetříte 39 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu