Zařazeno v kategoriích: HISTORICKÁ LITERATURA

Historie pravdivá Jana Augusty a Jakuba Bílka

Dostupnost
skladem
Vydavatel
SUSA
ISBN
9788088084143
EAN
9788088084143
Počet stran
300
Rok vydání
2018
Text Historie pochází z roku 1579 a je dochován asi ve čtyřech opisech, z nichž je pro edici relevantní vlastně jen jeden, a to rukopis z Cerroniho sbírky v Brně, je zřejmě nejstarší a byl pořízen anonymním bratrským opisovačem roku 1625. Dílo je nedocenitelným dokladem bratrské interní historiografie 16. století, dobové memoárové a věcné literatury i polemického apologeticko-teologického žánru. Edice je tedy autentickým zdrojem poznání významných historických událostí a pronásledování Jednoty bratrské po válce šmalkaldské a nahrazuje zcela nevyhovující a dnes již koneckonců nedostupný pokus o prezentaci tohoto díla Františkem Bednářem (Jakub Bílek: Jan Augusta v letech samoty. 1548 – 1564. Praha [Laichter] 1942. Sloupové pamětní. Kniha třetí). U Bednáře nejde ani o edici ve vlastním slova smyslu, je to spíše textová koláž s velkým množstvím svévolných subjektivních změn, jazykových a interpretativních náhrad a interpolací.Naše edice tedy vychází z nejspolehlivějšího rukopisu a má poměrně omezený kritický aparát, jde tedy o edici studijní.
Historie pravdivá Jana Augusty a Jakuba Bílka

280 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu