Zařazeno v kategoriích: PSYCHOLOGICKÁ LITERATURA, Pedagogika

Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti

Machková Eva

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Nakladatelství Akademie múzických umění v Praze
ISBN
978-80-7331-214-5
EAN
9788073312145
Počet stran
148
Rok vydání
2012
Formát
A5
Monografie pedagoga katedry výchovné dramatiky DAMU je určena těm, kteří hledají vhodné literární látky jako tematické východisko pro dramatickou výchovu. Literární předloha v dramatické výchově se volí nejčastěji tehdy, kdy je literární text určen pro přednes anebo pro divadlo, tj. zpravidla pro dramatizaci nebo dramatickou adaptaci či montáž. Hlavním tématem této práce však je interní práce ve skupině, která nebývá určena k veřejnému předvádění. Může k němu za jistých okolností přerůst, není to však jejím prvotním účelem. Úvodní kapitoly jsou věnovány základním pojmům a termínům, jako jsou téma, námět, látka, dramatičnost, jednání, dramatická situace, příběh, konflikt aj., a výstavbě dramatického i epického textu, ale také osobnosti učitele dramatické výchovy, který se rozhodne pracovat s literárním textem. Těžištěm práce jsou kapitoly, které pojednávají o tom, kde hledat látky, o kritériích výběru látky, o jednotlivých fázích práce od analýzy literární předlohy přes hledání témat, výběr variant příběhu a úpravy textu, o plánování práce s literární předlohou a konečně o různých typech práce (improvizace příběhu, dramatické strukturování podle literární předlohy, cvičení, hry a etudy). Práce obsahuje seznam odborné literatury a obsáhlý soupis zdrojů literárních předloh.
Volba literární látky pro dramatickou výchovu aneb Hledání dramatičnosti

188 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu