Zařazeno v kategoriích: PŘÍRODNÍ VĚDY, Botanika, NAUČNÁ LITERATURA

Rastlinné spoločenstvá Slovenska 6. Vegetácia lesov a krovín

Milan Valachovič, Ján Kliment, Katarína Hegedüšová Vantarová

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
768
Rok vydání
2021
Formát
17x24 cm
ISBN
978-80-224-1917-8
EAN
9788022419178
Vegetácia Slovenska: Rastlinné spoločenstvá Slovenska – 6. Vegetácia lesov a krovín Šiesty, záverečný zväzok edície Rastlinné spoločenstvá Slovenska prináša prehľad všetkých typov lesov a krovín. Kniha obsahuje charakteristiky 14 tried a 128 asociácií a spoločenstiev. Pestrá a bohatá variabilita spoločenstiev lesov a krovín na Slovensku je výsledkom rôznorodosti geologických, geografických a ekologických podmienok nášho územia a dokladom histórie vývoja krajiny a dlhodobého hospodárenia v nej. Postupne sú predstavené vegetačné typy, ktoré sa viažu na polohy ovplyvnené povrchovou, ako aj podzemnou vodou (Alnetea glutinosae, Franguletea, Alno glutinosae-Populetea albae, Salicetea purpureae), prirodzené aj náhradné kroviny (Crataego-Prunetea),lesy tvorené prevažne nepôvodnými drevinami (Robinietea pseudacaciae), lesy dubového vegetačného stupňa (triedy Quercetea pubescentis a Quercetea robori-petraeae) a na ne výškovo aj edaficky nadväzujúce listnaté a zmiešané lesy bukového stupňa (Carpino-Fagetea sylvaticae). Lesy s prevahou ihličnanov sú spracované v triedach Dicrano-Pinetea, Erico-Pinetea, Vaccinio-Piceetea a Vaccinio uliginosae-Pinetea sylvestris. Zväzok je zavŕšený vegetáciou stupňa kosodreviny (Roso pendulinae-Pinetea mugo).
Rastlinné spoločenstvá Slovenska 6. Vegetácia lesov a krovín

594 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

Trávy

Trávy

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu