Zařazeno v kategoriích: JAZYKOVÁ LITERATURA

Němčina pro číšníky, kuchaře a gastronomii 4. vydání

Höppnerová Věra

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
280
Rok vydání
2022
Formát
B5
ISBN
978-80-87865-79-8
EAN
9788087865798
Cílem učebnice je vštípit žákům praktické jazykové dovednosti potřebné ve styku s hostem a seznámit je se základy německé gramatiky. V souladu s požadavky praxe je věnována zvýšená pozornost popisu jídel a technologickým postupům jejich přípravy. Tato učebnice je určena učebním oborům kuchař, číšník a gastronomie na středních odborných učilištích. Jejím cílem je vštípit žákům praktické jazykové dovednosti potřebné ve styku s hostem a seznámit je se základy německé gramatiky. Obsahuje: 27 lekcí stručný mluvnický přehled ukázky jídelních lístků obraty ve styku s hostem abecední seznam odborných výrazů klíč ke cvičením německo-český slovník. Osvědčeným východiskem každé lekce jsou krátké texty – rozhovory, ale i texty popisné či vyprávěcí. Obsahují modelové situace z praxe číšníka (přijetí hosta, nabídka, objednávka, zúčtování, dotazy hostů na ubytování, pamětihodnosti města a okolí, počasí apod.). Následuje slovníček, na který navazuje partie „Rozšiřujeme si slovní zásobu“. Součástí oddílu mluvnice jsou poměrně rozsáhlá nácviková cvičení po výkladu každého jevu. Partie cvičení pak obsahuje cvičení komplexní, souborná, zaměřená na nácvik výslovnosti, mluvnických jevů v jejich propojení, poslechu i čtení. Převažují cvičení hravá a zábavná, při nichž žáci doplňují, kombinují a samostatně formulují. Soustavná pozornost je věnována párové práci, aby byli do řešení úkolů zapojeni všichni žáci současně. Nabídka cvičení je velmi pestrá a rozsáhlá, takže si vyučující může podle časových možností a úrovně kurzu vybírat. Doporučujeme věnovat v každém případě pozornost závěrečným „Kontrolním otázkám“. Ty je vhodné stejně jako cvičení „Tažte se a odpovídejte si navzájem“ nejprve probrat ve dvojicích a pak pro kontrolu a pro upevnění slovní zásoby v plénu. Cvičení „Poslechněte si.“ prověřuje porozumění a procvičuje slovní zásobu. Soubory MP3 je možné stahnout z webových stránek vydavatelství na stránce věnované tomuto titulu. Řada textů rozvíjí interkulturní kompetenci – informuje o stravovacích návycích, kuchyni a dalších reáliích německy mluvících zemí a České republiky. V souladu s požadavky u závěrečných zkoušek je věnována zvýšená pozornost popisu jídel a technologickým postupům jejich přípravy. Vzhledem k potřebám praxe – porozumět projevu zahraničního hosta a reagovat na jeho přání – jsou v každé lekci soustavně procvičovány dva fonetické jevy, které působí českým mluvčím zvláště potíže. Tato cvičení jsou rovněž součástí audiopřílohy a je vhodné výslovnost rodilých mluvčí imitovat. V 1. ročníku doporučujeme probrat 10 lekcí, v 2. 9 a ve 3. 8 lekcí. Učebnice je vedena snahou zaujmout žáky zajímavými texty, aktivizovat je formou párové práce a zpříjemnit jim hravými cvičeními výuku němčiny co nejvíce.
Němčina pro číšníky, kuchaře a gastronomii 4. vydání

429 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu