Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Pracovní právo

Pracovné listy a prípadové štúdie z občian. práva hmotného

Jurčová Monika

Dostupnost
rozebráno
Vydavatel
Aleš Čeněk s.r.o.
ISBN
978-80-7380-2158
EAN
9788073802158
Počet stran
208
Místo vydání
Plzeň
Rok vydání
2009
Formát
B5
Publikácia Pracovné listy a prípadové štúdie z občianskeho práva hmotného má formou praktického prístupu k výučbe občianskeho práva pomôcť nielen študentom právnických fakúlt zorientovať sa v širokej a komplikovanej matérii tohto predmetu ale aj pedagógom pri vedení seminárnych cvičení. Reflektuje nielen potrebu získavania praktických skúseností pri interpretácii občianskoprávnych noriem a pri ich aplikácii na konkrétny skutkový stav ale aj potrebu prehĺbenia teoretických vedomostí a uvedomenia si interdisciplinárnych a európskych súvislostí občianskeho (súkromného) práva. Cvičebnica je rozdelená do dvoch častí - prvá časť obsahuje vo forme pracovných listov súbory krátkych prípadov, úloh, kontrolných a testových otázok, doplňovačiek a grafických znázornení vybraných právnych inštitútov, využiteľných najmä pri praktickom precvičovaní poznatkov získaných vo forme prednášok a druhá časť obsahuje prípadové štúdie so širším záberom problematiky a zložitejším skutkovým stavom.
Pracovné listy a prípadové štúdie z občian. práva hmotného

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu