Mezinárodní říční doprava

Poláček Bohumil

Vydavatel
C.H.Beck
ISBN
978-80-7400-258-8
Počet stran
584
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2012
Formát
A5
Monografie zabývající se tematikou mezinárodní říční dopravy v našich podmínkách nebyla řadu desetiletí komplexně zpracována. Od publikování posledního díla, meziválečného Voštova, došlo ve sledované úpravě k dynamickému vývoji na úrovni mezinárodní a posléze i unijní. Cílem této knihy je proto alespoň částečně přispět ke zmírnění tohoto deficitu a nabídnout systematické zpracování této problematiky z hlediska historického vývoje i současného stavu. Vzhledem ke značné šíři tématu se publikace zaměřuje na předmětnou úpravu především z pohledu České republiky coby subjektu mezinárodního práva veřejného. Přednostně se tak věnuje mezinárodním smlouvám ratifikovaným Českou republikou a vnitrostátní právní úpravě říční plavby na našem území. Patřičný prostor je věnován rovněž dimenzi tématu v právu Evropské unie, které je z pohledu již mnohasetletého vývoje právní úpravy tohoto subodvětví zcela novým fenoménem. Publikace usiluje rovněž o přehlednou komentovanou prezentaci stěžejních obsahových výstupů z vybraných dokumentů. Kniha je určena nejen právníkům a studentům práv, ale všem, kteří se zajímají o říční plavbu ať laicky, či profesionálně.
Mezinárodní říční doprava

690 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu