Nejisté vyhlídky - Proměny vědecké profese z genderové perspektivy

Cidlinská, Červinková, Linková, Tenglerová, Vohlídalová

Dostupnost
skladem
Vydavatel
SLON
ISBN
978-80-7419-145-9
EAN
9788074191459
Počet stran
194
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2013
Formát
15x23 cm
Kniha zkoumá genderové aspekty profesních plánů vědců a vědkyň, akademické mobility, kombinace vědecké profese a rodičovství, obrazu vědy v médiích a politiky genderové rovnosti ve vědě. Využívá k tomu koncept epistemických životních prostorů Ulrike Felt. Úvodní kapitola odkrývá kontext současného měnícího se světa vědy a jeho genderové aspekty, představuje základní stereotypní představy o vědě a vědkyních, analyzuje početní zastoupení žen v české vědě či přístup k genderovým otázkám v rámci české vědní politiky. Druhá kapitola obrací pozornost ke kariérním plánům začínajících vědkyň a vědců v doktorské a postdoktorské fázi. Třetí kapitola se zabývá tématem akademické mobility, čtvrtá se věnuje možnostem kombinace vědecké práce a mateřství v ČR, pátá je sondou do prezentace vědkyň a vědců v českém tisku. Šestá kapitola ukazuje vývoj evropských politik genderové rovnosti od konce 90. let do současnosti. Závěrečná kapitola pak shrnuje hlavní zjištění a věnuje se dopadům proměňujícího se charakteru vědecké profese na genderovou rovnost a na profesní vyhlídky žen a mužů ve vědě v České republice.
Nejisté vyhlídky - Proměny vědecké profese z genderové perspektivy

325 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu