Abeceda účetnictví pro podnikatele 2014

Chalupa, Kadlec, Pilátová, Procházková, Sedlák, Skálová, Vlach

Dostupnost
rozebráno
Vydavatel
Počet stran
424
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2014
Formát
A5
ISBN
978-80-7263-862-8
EAN
9788072638628
12. aktualizované vydání Již 12. aktualizované vydání publikace zohledňuje novely účetních předpisů platné pro rok 2014 v souvislosti s novým občanským zákoníkem. Způsob zpracování knihy Publikace Abeceda účetnictví pro podnikatele je rozdělena do 12 kapitol, které obsahují teoretická východiska k jednotlivým oblastem účetnictví: •dlouhodobý a finanční majetek, •zásoby, •cenné papíry, •zúčtovací vztahy, •vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, •vlastní kapitál, •závazky, •úvěry, •odložená daň a rezervy, •náklady a výnosy, •účetní závěrka, •účetní a daňová soustava, •mezinárodní standardy finančního výkaznictví •a mezinárodní účetní standardy. Výklad je v publikaci doplněn příklady účetních případů, které se vyskytují v praxi. Využití publikace Abeceda účetnictví pro podnikatele Abeceda účetnictví pro podnikatele je vhodná jednak pro začínající účetní, kterým umožňuje orientaci v jednotlivých účetních kategoriích (definice a popisy základních pojmů a prvků v účetnictví), cenné rady zde však najdou i zkušení účetní, zejména v oblastech, které se v účetnictví denně nevyskytují.
Abeceda účetnictví pro podnikatele 2014

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu