Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom

Lacko Pavel

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978
EAN
9788081681264
Počet stran
134
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2014
Formát
A5
Cieľom tejto krátkej publikácie nie je podať vyčerpávajúci výklad, ale poskytnúť čitateľovi stručný základný prehľad problematiky právomoci a rozhodného práva v obchodnoprávnych a v občianskoprávnych veciach. Účelom je takisto vytvoriť podklad pre prednáškovú a pedagogickú činnosť. Publikácia je zameraná predovšetkým na európske predpisy, ktoré v súčasnosti z veľkej časti pokrývajú úpravu uvedenej problematiky. Výklad je doplnený o základnú relevantnú rozhodovaciu činnosť Súdneho dvora Európskej únie a národných súdov. Súčasťou publikácie sú aj úplné znenia: nariadenia Rady (ES) č. 44/2001 z 22. decembra 2000 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (nariadenie Brusel I), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (nariadenie Rím I), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o rozhodnom práve pre mimozmluvné záväzky (nariadenie Rím II). Publikácia je určená študentom právnických fakúlt, no môže poslúžiť aj odbornej verejnosti (advokátom, sudcom, vyšším súdnym úradníkom) ako úvod do problematiky obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahov s cudzím prvkom.
Právomoc a rozhodné právo v obchodnoprávnych a občianskoprávnych vzťahoch s cudzím prvkom

74 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu