Novinka - Akademické psaní pro právníky

Učebnice vychází z názoru, že tvůrčí psaní odborného textu, jako každá dovednost, vyžaduje nejen zvládnutí různých technik či postupů, ale rovněž jejich zdokonalování a procvičování. O to by měl pečovat každý autor. Učebnice chce být průvodcem a poradcem při utváření tvůrčích myšlenek a přístupů studentů – budoucích právníků. Obsah učebnice tvoří deset kapitol rozdělených do třech základních částí. První část je věnována zásadám publikační etiky a korektnímu zacházení se zdroji. Autoři těchto kapitol ukazují, co znamená dodržovat etické zásady při tvorbě odborného textu, jakou zdatnost musí studenti prokázat, aby jejich práce s použitými zdroji a všemi studijními materiály byla nejen korektní, ale i tvůrčí. Jádro učebnice tvoří kapitoly, které se zabývají metodikou volby tématu, formulováním hypotézy či základní výzkumné otázky nebo obsahovými i formálními zásadami tvorby struktury a osnovy odborného textu. Tuto metodickou část uzavírá kapitola věnovaná metodologii vědecké práce. Závěrečná část učebnice je věnována výkladu základních požadavků na výstavbu odborného textu, tvorbě právních argumentů, prevenci před argumentačními fauly a analýze právních případů. Záměrem autorů je ukázat, jak lze skloubit poznatky s dovednostmi tak, aby psaní odborných textů nebylo pro studenty „noční můrou“, ale příjemným způsobem jejich seberealizace.

 

Parametry:
Autoři: Machalová Tatiana
Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Vychází: 12. 10. 2018
Specifikace: 148 x 205 mm, brožovaná, 220 stran
ISBN: 978-80-7380-738-2
Doporučená prodejní cena: 260 Kč

 

Knihu můžete zakoupit na našem e-shopu nebo v síti kamenných prodejen.

 

Menu