Novinka - Soubor zákonů. Správní právo – stav ke dni 24. 9. 2018

Soubor zákonů „Správní právo“ skvěle ilustruje široký záběr tohoto právního oboru. Jeho základní východiska totiž obsahuje již Ústava České republika a Listina základních práv a svobod, klíčový je ale samozřejmě správní řád, soudní řád správní či obecní a krajské zřízení.
V naší advokátní kanceláři se se správním právem potkáme doslova na každém kroku. Zasahuje totiž velice často i do jiných disciplín, v našem případě zejména do práva občanského a obchodního. Perfektní znalost předpisů obsažených v tomto souboru je tak pro každého právníka nutnou samozřejmostí, bez níž se v profesním životě neobejde. Zvláště v současnosti, kdy je nutné, aby se advokáti věnovali právu opět v jeho celistvosti. V naší advokátní kanceláři tak nejsou jednotlivé týmy rozděleny dle právních disciplín, ale jsou členěny podle průmyslových sektorů a klientů, pro které pracují a kompletně řeší jejich zadání.
Tento soubor zákonů navazuje na již vydané obdobné publikace věnující se novému soukromému právu, trestnímu právu a krizové legislativě. Jsme rádi, že jsme mohli tento zajímavý a pro praxi přínosný projekt podpořit a věříme, že se vám bude se „Správním právem“ pracovat stejně dobře, jako s knihami předcházejícími.

Parametry:
Autoři: Kolektiv autorů
Vydavatel: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o.
Vychází: 24.10.2018
Specifikace: 155 x 230 mm, brožovaná, 742 stran
ISBN: 978-80-7380-739-9
Doporučená prodejní cena: 500 Kč/pro studenty 250 Kč

Knihu můžete zakoupit na našem e-shopu nebo v síti kamenných prodejen.

 

Menu