Zařazeno v kategoriích: EKONOMICKÁ LITERATURA, Účetnictví

Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva

Bednárová Beata, Šlosárová Anna

Dostupnost
rozebráno
Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-8168-314-5
EAN
9788081683145
Počet stran
216
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2015
Formát
A5
Monografia sa zaoberá oceňovaním z hľadiska teórie účtovníctva, právnej úpravy účtovníctva v Slovenskej republike, smernice Európskeho parlamentu a Rady 2013/34/EÚ, medzinárodných štandardov finančného vykazovania (IFRS) a amerických všeobecne uznávaných účtovných zásad (US GAAP). Jej cieľom je komplexná analýza oceňovania ako metodického prostriedku účtovníctva v národnej právnej úprave účtovníctva SR, v smernici EÚ o účtovných závierkach, IFRS a US GAAP, ich porovnanie a návrh najvhodnejšieho postupu oceňovania na zabezpečenie verného a pravdivého zobrazenia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, v účtovnej závierke. Súčasťou monografie je analýza spôsobu oceňovania v účtovných závierkach účtovných jednotiek z bankového sektora a z oblasti priemyslu k 31. 12. 2013, ktoré pôsobia na slovenskom trhu, komparácia spôsobu oceňovania vo väzbe na užitočnosť pre používateľov informácií z účtovnej závierky a poukázanie na spôsob oceňovania umožňujúci naplniť podstatu verného a pravdivého obrazu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva.
Oceňovanie ako metodický prostriedok účtovníctva

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu