Daňové zákony a účetnictví podle stavu k 30. 6. 2016 s paralelním vyznačením změn od 1. 7. 2016

Kolektiv autorů

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
1002
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2016
ISBN
978-80-7552-279-5
EAN
9788075522795
Publikace obsahuje úplná znění všech daňových zákonů, zákona o daňovém poradenství, zákona o územních finančních orgánech a zákona o účetnictví. Dále v ní naleznete související vyhlášky, úpravu ekologických daní a cestovních náhrad, české účetní standardy, vybrané pokyny Ministerstva financí ČR a profesní a související předpisy. Jedinečnost publikace spočívá v komplexním obsahu i pravidelném vydávání, mimo jiné k právnímu stavu zpracování daňového přiznání k dani z příjmů. Názorné vyznačení změn u všech zákonů umožňuje přehledné porovnání provedených změn v čase, lze ji také využít jako podklad pro vypracování daňového přiznání k dani z příjmů. Nově jsou v publikaci obsaženy také Stanovy KDP ČR, Etický kodex KDP ČR a Disciplinární řád KDP ČR a také Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. Publikace je vydávána dvakrát ročně, vždy k právnímu stavu 31. 12. a 30. 6. s paralelním vyznačením změn účinných po těchto datech.
Daňové zákony a účetnictví podle stavu k 30. 6. 2016 s paralelním vyznačením změn od 1. 7. 2016

428 Kč

612 Kč ušetříte 184 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu