Moderně s Moodlem

Maněna Václav a kolektiv

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
294
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2015
Formát
A4
ISBN
978-80-905802-7-5
EAN
9788090580275
Mezi dnesˇni´ nejvyuzˇi´vaneˇjsˇi´ vzdeˇla´vaci´ technologie patrˇi´ bezesporu e-learningove´ syste´my. Di´ky sˇiroky´m mozˇnostem pro podporu vzdeˇla´va´ni´ je e-learning pouzˇi´va´n nejen ve sˇkola´ch, ale i ve firma´ch. Obli´beny´m e-learingovy´m syste´mem je Moodle, ktery´ je poskytova´n zdarma jako otevrˇeny´ software, takzˇe si ho mu°zˇete bezplatneˇ vyzkousˇet. Va´clav Maneˇna se dlouhodobeˇ veˇnuje e-learningu a vyuzˇiti´ technologii´ ve vy´uce. Sve´ zkusˇenosti z komercˇni´ sfe´ry prˇeda´va´ studentu°m (budouci´m ucˇitelu°m informatiky) prˇi vy´uce prˇedmeˇtu Didaktika informatiky.
Moderně s Moodlem

299 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu