Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Komentáře

Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia - komentár

Balog Boris, Bizoňová Gabriela, Jankovičová Katarína

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
200
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2017
Formát
14x21 cm
ISBN
978-80-8168-530-9
EAN
9788081685309
Prijatím Smernice Európskej únie 2010/75/EÚ o priemyselných emisiách pre Slovenskú republiku vyplynula nielen povinnosť transponovať ju do svojho právneho poriadku, ale po desiatich rokoch účinnosti aj prehodnotiť zákon č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia, čím sa v novom zákone spojili nielen požiadavky vyplývajúce z európskej legislatívy, ale v rámci nich a ich možností aj požiadavky domáceho prostredia na moderný zákon. Nová právna úprava integrovanej prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia rieši požiadavky na obmedzovanie znečisťovania životného prostredia priemyselnými činnosťami prierezovo (ovzdušie, voda, odpady). Sprísňuje požiadavky pre prevádzky podliehajúce integrovanému povoľovaniu, ale zároveň ustanovuje minimálne požiadavky –hraničné emisné limity – pre veľké spaľovacie zariadenia, spaľovne odpadov, zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá a ďalšie chemické prevádzky, ktoré nesmú byť prekročené ani pri derogácii. Predkladaný komentár je aktuálnym zdrojom informácií pre praktické uplatňovanie ustanovení zákona a je určený tak pre právnickú obec, štátnu a verejnú správu a samosprávy ako aj pre širokú podnikateľskú verejnosť pri plnení povinností v oblasti prevencie a kontroly znečisťovania životného prostredia.
Zákon o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia - komentár

305 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu