Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Právní předpisy

Zákon o zadávání veřejných zakázek (úplné znění podle stavu k 1.10.2016)

Serafín Petr

Dostupnost
skladem
Vydavatel
ČKAIT
ISBN
978-80-8743-880-0
EAN
9788087438800
Počet stran
192
Místo vydání
Praha
Rok vydání
2017
Formát
A5
Publikace obsahuje úplné znění zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ), včetně příloh. Tento zákon byl publikován ve Sbírce zákonů dne 28. 4. 2016 a nabyl účinnosti ke dni 1. 10. 2016, s výjimkou některých vybraných ustanovení, týkajících se elektronizace (např. elektronické fakturace, elektronické komunikace nebo využívání systému e-Certis pro prokázání splnění kvalifikace), u nichž je účinnost stanovena na pozdější datum. Nový zákon o veřejných zakázkách představuje komplexní právní úpravu zadávání veřejných zakázek v ČR. Upravuje pravidla pro zadávání veřejných zakázek, povinnosti dodavatelů v tomto procesu, uveřejňování informací o veřejných zakázkách, zvláštní podmínky fakturace za plnění veřejných zakázek, informační systém veřejných zakázek, systém kvalifikovaných dodavatelů a certifikovaných dodavatelů a dozor nad dodržováním zákona. V rámci nového zákona jsou upravena práva a povinnosti při zadávání všech typů veřejných zakázek, včetně zakázek sektorových a koncesí. Kromě dosavadních druhů zadávacích řízení (otevřené řízení, užší řízení, zjednodušené podlimitní řízení, jednací řízení s uveřejněním, jednací řízení bez uveřejnění, řízení se soutěžním dialogem) zavádí další typy řízení. Jde o řízení o inovačním partnerství, řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu a koncesní řízení. V úvodu publikace je pro snazší orientaci v zákoně rekapitulováno členění zákona, je zde uveden přehled změn a nových prvků v postupech podle nového zákona a výčet prováděcích předpisů.
Zákon o zadávání veřejných zakázek (úplné znění podle stavu k 1.10.2016)

230 Kč


  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu