Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

Pelc Vladimír, Pelc Vladimír

Vydavatel
Anag
ISBN
978-80-7554-072-0
Počet stran
264
Místo vydání
Olomouc
Rok vydání
2017
Formát
A5
Během roku 2016 vstoupil v platnost zákon o prokazování původu majetku, který novelizuje zákon o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb.) a trestní zákoník (zákon č. 40/2009 Sb.). Zákon o prokazování původu majetku Právní úprava tohoto nového zákona je zaměřena na prokazování příjmů u tzv. přímých důchodových daní. Půjde o zásadní změnu týkající se prokazování příjmů fyzických i právnických osob, jejich zdanění a nabytí majetku těchto osob. Problematika prokazování původu majetku Téma prokazování původu majetku je velice aktuální. Jeho legislativní úprava je naprostou novinkou - obdobně formulovaný institut v zákoně o správě daní a poplatků nikdy faktické účinnosti nenabyl a ani podobné dřívější legislativní iniciativy schváleny nebyly. Zákon je zcela zásadní svým možným daňovým ohrožením pro některé poplatníky a rovněž kvůli značné odborné, publicistické i politické medializaci i sporům při jeho přípravě a schvalování v průběhu let 2015 a 2016. Podrobný komentář k ustanovením zákona o daních z příjmů Publikace bude obsahovat podrobný komentář k jednotlivým ustanovením zákona o daních z příjmů: výzvě k prokázání příjmů, povinnosti prokázat příjmy, prokázání příjmů, stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem, penále při stanovení daně podle pomůcek zvláštním způsobem, výzvě k podání prohlášení o majetku, náležitostem prohlášení o majetku, zvláštnímu ustanovení o náležitostech prohlášení o majetku atd. Změna trestního řádu v souvislosti s přijetím zákona o prokazování původu majetku Kniha objasní změnu trestního řádu v souvislosti s povinností prokazování původu majetku a bude obsahovat výklad k souvisejícím ustanovením trestního řádu, jež se daňových trestných činů týkají. Pro koho je publikace určena? Publikace bude určena pro právnické i fyzické osoby, daňové poradce, právní kanceláře, ekonomické odborníky i další zájemce.
Prokazování původu majetku a daňové trestné činy

399 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu