Zařazeno v kategoriích: PRÁVNICKÁ LITERATURA, Finanční právo

Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku

Kačaljak Matej

Vydavatel
Wolters Kluwer ČR, a. s.
ISBN
978-80-8168-643-6
Počet stran
92
Místo vydání
Bratislava
Rok vydání
2017
Formát
14x21 cm
Globalizácia a digitalizácia predstavujú významné megatrendy, ktoré podstatným spôsobom vplývajú aj na výber daní vo svete. Na jednej strane predstavujú pre finančné správy nové výzvy a na strane druhej ponúkajú nové možnosti. Vo viacerých svetových ekonomikách už sú rozvinuté iniciatívy súvisiace s adaptáciou systémov výberu daní na tretie tisícročie, ktoré podstatným spôsobom prehodnocujú doteraz zaužívané procesy a postupy. Napriek niektorým opatrným krokom na poli digitalizácie je stále možné konštatovať, že Slovenská republika je ešte len na začiatku cesty. Cieľom monografie je poskytnúť súhrn záverov zo zahraničnej vedeckej literatúry a poznatkov aplikačnej praxe k vyššie vymedzeným vybraným trendom vo výbere daní, doplniť k nim slovenský ekonomicko-právny kontext a identifikovať oblasti, kde existuje potenciál pre premietnutie týchto záverov a poznatkov do slovenského právneho prostredia. Publikácia je primárne určená pre vedeckých pracovníkov zameriavajúcich sa na oblasť daňového práva, ale poskytuje cenné podnety aj pre sudcov, prokurátorov, zamestnancov finančnej správy a ďalších profesionálov, ktorí sa venujú procesom výberu daní.
Vybrané trendy vo výbere daní a možnosti ich právnej reflexie na Slovensku

277 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu