Imunologie člověka

Krejsek Jan, Andrýsek Ctirad, Krčmová Irena

Dostupnost
skladem
Vydavatel
Počet stran
496
Místo vydání
Hradec Králové
Rok vydání
2016
Formát
A4
ISBN
978-80-86472-74-4
EAN
9788086472744
Kniha vy­chází z naší předchozí mnohaleté zkušenosti učitelů na Lékařské fakultě Univerziy Karlovy v Hradci Králové a z naší bohaté přednáškové činnosti. Přesvědčujeme se, že chybí učebnice základní a klinické imunologie, která by stručně shrnula všechny oblasti biomedicíny, ve kte­rých se znalost fungování imunitního systému uplatňuje. Z takto pojaté učebnice nepochybně mohou čerpat ne­jen studenti všeobecného a zubního lékařství lékařských fakult, ale i posluchači všech biomedicínsky či biologicky orien­tovaných oborů. Kniha si nepochybně najde cestu k lékařům všech specializací, protože poskytuje ve stručné sevřené formě ucelený moderní názor na fungování imu­nitní soustavy v širokých patofyziologických, diferenciál­ně diagnostických a léčebných konotacích. V naší prezentaci je uveden rámcový sylabus knihy. Aby­chom doložili koncepci knihy, můžete se seznámit s pěti kapitolami. Je z nich zřejmé, že velký důraz je kladen na obrazovou dokumentaci, která nepochybně vede k lepšímu pocho­pení problému a může být využita k rychlému opakování. Naše koncepční představy o knize vycházejí z realizace předchozí monografie Klinická imunologie, která vyšla v roce 2004. Byla velmi pozitivně přijata odbornou spo­lečností. To lze doložit Cenou Literárního fondu Hlávko­vy nadace a Cenou Dr. Paula Janssena. Její význam pro odborné písemnictví trvá i po deseti letech po vydání. Pro zásadní pokrok v poznání imunity je však nutné mít k dispozici novou moderní monografii.

RECENZE

RECENZE

Imunologie člověka

480 Kč


Ostatní s tímto titulem kupují:

  1. Položka byla přidána do košíku.

Menu